Jdi na obsah Jdi na menu
 


                            Školský poriadok

 

Obrazek

 

 

Pravidlá Delarinu  sa vám možno všetky nebudú páčiť, ale musíte ich dodržiavať inak môže dojsť aj k vášmu vylúčeniu.


1. Každý človek sa môže registrovať iba raz. Ak sa zistí, že má vytvorených viac kônt, všetky budú vymazané.


2. Žiaci aj kvalifikovaní čarodejníci sú si rovní. Nikto sa nad nikoho nesmie vyvyšovať a nikto nikoho nesmie ponižovať. Každý má právo vyjadriť svoj názor. Dôležitý je však spôsob akým ho vyjadríte. Nikto sa nesmie vyhrážať druhému, tiež ho nesmie urážať. (Toto pravidlo si však nevysvetĺujte tak, že si tu môžete robiť čo chcete. Ak vám raz dospelý čarodejník niečo zakáže, ste povinný to rešpektovať. Ak to však považujete buď za ponižujúce, nevhodné alebo nespravodlivé máte právo sa ozvať a sťažovať a to na ministerstve mágie. www.mm-delarin.estranky.cz vedúcemu svojej fakulty, či riaditeľke školy.)


3. Zakazuje sa používať nadávky na každom mieste školy, ministerstva či iných častí tohto sveta.


4. Žiaci/kvalifikovaný nesmú na žiadnom mieste školy poslať link (adresu inej stránky/url/odkaz) bez povolenia riaditeľky, ministra mágie alebo vedúceho fakulty.


6. Zapĺňanie chatov opakujúcimi sa alebo nezmyselnými správami a nadmerným množstvom smajlíkov (podľa usúdku kompetentných osôb) je zakázané


7. Na všetkých chatoch školy je zakázané písať si o záležitostiach iných stránok s tématikou Harry Potter rpg (napr. či ste odovzdali kvízy, poslalidomáce úlohy, atď).


8. Kúzla na škole je nutné používať s rozvahou a len tie, ktoré vám podľa výšky vašej many ( viac o mane sa dozviete v knižnici) prislúchajú.


9. Je nutné na škole dodržiavať pravidlá RPG a hrať RPG ( viac o RPG a jeho chybách sa dozviete ďalej)


10. Riaditeľka, minister mágie a vedúci fakúlt si vyhradzujú právo pravidlá kedykoľvek meniť.

                                                                    ďalej=>